028.71099267
  • image description Eng

THÔNG BÁO

Lịch thi và danh sách thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (A2, B1, B2 và C1) - Kỳ thi ngày 21/5/2020

Xem

MẪU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Phiếu đăng ký dự thi ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Tải về PDF
Thông báo: