028.71099267
  • image description Eng

THÔNG BÁO

Trường Đại học Văn Lang thông báo Lịch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Kỳ thi Ngày 26-27/9/2020 tại đây

Trường Đại học Văn Lang thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Kỳ thi được tổ chức dành cho thí sinh dự thi trình độ B1, B2, C1

Tra cứu kết quả thi

Thông báo: