028.71099267 - 093.805.6606 (Ôn thi) - 0918.860.320 (Dự thi)
  • image description Eng

THÔNG BÁO

Dành cho thí sinh tự do
- Đăng ký ôn thi tại đây
- Đăng ký dự thi tại đây
- Phiếu đăng ký dự thi tải về tại đây
- Phiếu đăng ký ôn thi tải về tại đây


Dành cho sinh viên Đại học Văn Lang
- Đăng ký ôn thi tại đây
- Đăng ký dự thi tại đây


Tra cứu kết quả thi

Tra cứu TT thí sinh

Thông báo: